Reservatievoorwaarden Massages

Reservatievoorwaarden

 • Bij het maken van je afspraak:
  • Wij vragen je vriendelijk je massageafspraak goed te noteren.
  • Bij annulaties minder dan 24 uur voor je afspraak, of wanneer je niet komt opdagen, zijn we genoodzaakt je massageafspraak aan te rekenen. Ditzelfde geldt wanneer je over een cadeaubon beschikt, en je afspraak niet nakomt. De cadeaubon zal in dit geval beschouwd worden als betalingsmiddel voor je niet nagekomen afspraak.
  • Gelieve op tijd te komen. De afgesproken tijd werd speciaal voor jou vrij gehouden en het is belangrijk dat we de volledige tijd kunnen benutten om je behandeling volledig af te ronden. Ben je onbedoeld wat later? Vermits na jou een volgende sessie gepland is zal je behandeling noodgedwongen ingekort worden. Ben je vroeger, wacht dan even in de auto, of op de bank op onze parking.
 • Op de dag van je afspraak:
  • Ben je ziek: verkouden, grieperig, hoesten,... bel alsjeblieft je afspraak af! Je bent weer heel welkom zodra je je beter voelt. het is niet verstandig je te laten masseren als je ziek bent, het kan zijn dat je dan net nog zieker wordt.
  • Aan de voordeur zal een desinfecteerspray voor de handen staan. Ontsmet je even je handen vooraleer je aanbelt en binnen komt?
  • Kom op het afgesproken uur: ben je te vroeg wacht dan even buiten of in de wagen. Gelieve niet eerder aan te bellen om de massagetijd van de klant voor jou te respecteren, en Tine ook de tijd te geven alles netjes klaar te maken voor jouw massagemoment.
  • De massagetafels worden volledig gedesinfecteerd na elke behandeling. 
  • In de massageruimte staat een luchtzuiveraar geïnstalleerd. Deze meet continu de luchtkwaliteit en zuivert automatisch de lucht indien nodig.
  • Ook staat er een CO2 meter die continu het CO2 gehalte meet zodat we extra kunnen verluchten (ventilatiesysteem) als dat ook nog nodig zou zijn.
  • Na de behandeling zal Tine de ruimte verlaten en je opwachten in de receptie. We vragen je op je gemak aan te kleden en zelf naar de receptie te komen. 
  • Graag gepast contant betalen, of via bancontact.
  • Heb je vragen aangaande onze huisregels? Tine beantwoordt ze graag. 

Alvast dank voor je medewerking! je bent van harte welkom!